lunes, 8 de junio de 2020

ENGLISH IS FUN ! ( 8th to 17th June)

ENGLISH IS FUN!!

This week we are going to review everything .

👀  Listen , number and say. Circle    " red "the health problems or " blue" the places.

Podeu fer aquesta activitat en un paper. Escriviu la lletra i al costat el número corresponent i el color. Més a baix trobareu l´audio. HERE YOU ARE THE AUDIO


👀 PUPIL´S BOOK PAGE 71 . EXERCISE 2. Listen and read the story. 
Where does Monkey want to go ? 

Here you are the audio:
👀PUPIL´S BOOK APGE 72. Exercises 4 and 5 .
 4. Look and match. 
5. Listen and tick or cross.

Here you are the audio: 
Now you can do some interactive activities :

Aquesta vegada sí que m´heu d´enviar les activitats interactives. Ho podeu fer desde la mateixa pàgina LIVEWORKSHEETS.
Aneu als següents enllaços:

https://www.liveworksheets.com/gs407128ix                        ROOMS

https://www.liveworksheets.com/ec484528pr                        PETS

https://www.liveworksheets.com/ac102373hc                       CLOTHES

https://www.liveworksheets.com/ri280024up                        GAMES
https://www.liveworksheets.com/ta453069tp


https://www.liveworksheets.com/zs378352te                      HEALTH PROBLEMS

Send the answers to me : margaferriol@ceipjafudacresques.cat


 PER FAVOR, quan us entreguin les notes finals mirau a la part d´OBSERVACIONS ja que alguns nins i nines hauran de comprar un quadernet de vacances, el qual l´hauran d´entregar el primer dia de classe. Pels altres nins i nines és optatiu comprar-ho. 

El quadernet és el següent : BRIDGE ENGLISH LEVEL 2 Editorial Edarca Activity Book . 
2, 85 euros .El podeu trobar i/ o reservar a la llibreria AGAPEA. ISBN: 9788478875887
I TAKE THE OPPORTUNITY TO WISH YOU A HAPPY SUMMER 😊🌞🌞

No hay comentarios:

Publicar un comentario